Nieuws

ALV stemt in met Padel

Besluit

Op 5 Februari jl heeft een ruime meerderheid van de aanwezige leden ingestemd met het plan voor het aanleggen van 3 padelbanen en het toevoegen van een vertegenwoordiger van de padelcommissie aan het bestuur van TCT. dit op voorwaarde van financiering. De padelcommissie voert alle voorbereidende en uitvoerende zaken uit in nauw overleg met de Stat en het TCT bestuur.

Financiering 

De 3 banen komen op de plek van de speeltoestellen en jeu de boulesbanen, die 

zullen worden verplaatst. Zodoende kost het geen tenniscapaciteit. De financiering krijgt door crowdfunding vorm onder de leden van TCT, die tegen een rentepercentage van 3% een lening kunnen verstrekken en daarvoor een certificaat ontvangen. De uit te geven certificaten worden in maximaal 8 jaar afgelost. Het doelbedrag is € 155.000,-- waarvan op dit moment € 100.000,-- is toegezegd.

 

Informatiepakket

Mocht u ook de club willen helpen om de financiering rond te krijgen en daarmee Padel mogelijk te maken, neem dan contact op met de padelcommissie:

Email: tctwerkgroeppadel@gmail.com of tel.nr. 06-33840000.

Een informatiepakket is beschikbaar.

« Terug

» Nieuws archief