Nieuws

Update padel

Update Padel bij TCT 24 april 2018

Op de ledenvergadering van 5 februari 2018 is ingestemd met het plan om padel te realiseren bij TCT. 
Voorwaarde voor realisatie is financiering via crowdfunding door uitgifte van ledencertificaten. 
Als commissie hechten we veel waarde aan het informeren van de leden omtrent de voortgang. 
Via Facebook en internet zullen we daarin voorzien. 

Bij deze de eerste update!

Wat is er gedaan?
In de tussentijd is de commissie druk bezig geweest om:
- programma van eisen op te stellen;
- selectie padelbouwers uit te voeren en offertes uit te vragen; 
- ledencertificaten op te stellen;
- subsidie aanvraag te doen;
- aanvraag Omgevingsvergunning in te dienen; 
- overleggen met stichting & bestuur
etc.

Wil je TCT helpen? 
De komende periode pakken we de financiering van 3 padelbanen verder op. 
Het is mogelijk om via ledencertificaten bij te dragen aan het realiseren van de padelbanen.
Eén ledencertificaat vertegenwoordigd een waarde van 1.000 euro (op advies notaris verhoogd) 
met een looptijd van 8 jaar en een jaarlijkse rentevergoeding van 3%. 

Wil jij TCT helpen om deze nieuwe spectaculaire racketsport te realiseren, 
neem dan contact op via tctwerkgroeppadel@gmail.com.

Verdere informatie: 

Via de website van TCT en Facebook wordt regelmatig informatie gedeeld over padel. 
Blijf dit in de gaten houden.


Laten we samen zorgen voor realisatie van "Padel @ TCT"

Sportieve groet,
Padel Commissie TCT

« Terug

» Nieuws archief