Nieuws

Bijzondere Algemene Ledenvergadering op Maandag 2 jul a.s. om 20.00 uur

Agenda

  • Welkom, toelichting en afstemming agenda
  • Vaststellen notulen ALV van 6 februari 2018 Klik hier !
  • Vaststellen Statuten TCT Klik hier !
  • Vaststellen Huishoudelijk Reglement TCT Klik hier !
  • Benoemen Roy de Bakker, voorzitter padel commissie,  als bestuurslid TCT
  • Stand van zaken padel
  • Stand van zaken ‘doortennissen in de winter’.
  • Rondvraag

Bijzondere Algemene Leden Vergadering op 2 juli 2018

Toelichting agenda

 

Statuten

Aanleidingen voor het wijzigen van de statuten waren ‘padel bij TCT’, wetswijzigingen en de noodzaak om de statuten aan te sluiten bij de huidige tijd en praktijk van de vereniging.  De statuten zijn in het model van de KNLTB opgesteld en door hen getoetst.

Huishoudelijk reglement

Al een aantal jaren was er behoefte aan het verbeteren van het huishoudelijk regelement. Dat is nu gebeurd. Het proces van beleidsvorming is opgenomen, de padelcommissie is toegevoegd, enkele wettelijke zaken zijn opgenomen als AVG, enz. Het huishoudelijk reglement is in het model van de KNLTB opgesteld en door hen getoetst.

Voordragen bestuurslid

Het bestuur draagt Roy de Bakker voor als bestuurslid. Hij is voorzitter van de padelcommissie.

Andere kandidaten kunnen zich melden bij de secretaris.

Padel

Op voorwaarde van financiering is er op de ALV ingestemd met de padelplannen. Aan die voorwaarde is inmiddels voldaan. Roy de Bakker zal de plannen en de uitvoering er van presenteren.

Doortennissen in de winter

We zijn nog niet toe aan een beslissing ,die hopen we in de ALV van februari 2019 voor te leggen. Wel geven we de stand van zaken weer.

 

« Terug

» Nieuws archief