Dringend verzoek vanuit bestuur: Parkeren op P3, parkeer niet voor inritten én parkeer in een parkeervak

14 mei 2024


Via deze weg vanuit het bestuur nogmaals het dringende verzoek rekening te houden met onderstaande wanneer je TCT bezoekt:

- Allereerst verzoeken we alle leden om je auto zoveel mogelijk op P3 te parkeren. Zeker aangezien er de komende weken werkzaamheden plaats zullen vinden in de omgeving van TCT, waardoor de parkeermogelijkheden schaarser zijn. Buurtbewoners geven aan dat het op bepaalde momenten van de dag lastig is om de auto in de nabijheid van de eigen woning te parkeren, dus het gebruik van P3 door onze leden/bezoekers lost dat hopelijk grotendeels op;
- Daarnaast blijkt dat aan de Goirleseweg auto’s worden geparkeerd voor de inritten van huizen. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Enkele bewoners geven aan dat omwille van hun beroep ze direct oproepbaar zijn en daarom snel weg moeten kunnen richting hun werk. Dat is nu soms niet mogelijk en dat willen we uiteraard voorkomen;
- Tot slot het verzoek om te allen tijde je auto te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken, zodat de buurt hier geen overlast van ondervindt.

Namens het bestuur,

bij voorbaat dank voor de medewerking!

Nieuwscategorieën