Save the date(s)!

13 mei 2022

Wij willen jullie alvast wijzen op de volgende data:

  • maandagavond 30 mei 2022: informatieavond doorontwikkeling park
  • maandagavond 13 juni 2022: algemene ledenvergadering (ALV)
Let op: dit jaar maken we een splitsing tussen informatie m.b.t. de doorontwikkeling van het park en de ALV. Vooruitlopend op de ALV informeren we de leden op maandagavond 30 mei 2022 graag over de voortgang van de doorontwikkeling van het park. Heb je hier vragen over? Kom dan vooral naar de informatieavond en stel je vragen tijdens die avond. Tijdens de ALV zal er géén mogelijkheid zijn tot het stellen van vragen over de doorontwikkeling van het park.
 
De uitnodiging voor de ALV volgt nog.
 

Nieuwscategorieën