Inschrijfformulier Najaars Training 2017

Trainingsinformatie – Najaars Training 2017

 

Bepalingen tennistrainingen

 

 • De lessen beginnen vanaf maandag 2 oktober 2017 en duren tot de kerst.
 • Vakanties: herfstvakantie 16 t/m 22 oktober.
 • De Najaars Training duurt in totaal 10 lesuren van 50 minuten (wedstrijdtraining 80 minuten).
 • Alleen TCT leden kunnen inschrijven en deelnemen aan de lessen. Ben je nog geen lid, dan moet je gelijktijdig het lidmaatschap aanvragen en de bijbehorende machtiging invullen en inleveren.
 • Op het inschrijfformulier kun je aangeven welke tijden en groepsgrootte je voorkeur heeft.
 • De jeugd t/m 12 jaar krijgt les volgens het Tenniskids principe. Zie www.tenniskids.nl
 • Ook is er weer een meer op tactiek gerichte wedstrijdtraining (in groepen van 6 personen gedurende 1,5 lesuur). Deze training staat open voor de meer ervaren spelers (in principe vanaf niveau 6.) Je kunt je hiervoor ook als team opgeven.
 • Het inschrijfformulier moet op 18 september 2017 binnen zijn bij Arno Roos.
 • Alleen formulieren die volledig ingevuld zijn, inclusief het machtigingsdeel, worden behandeld.

Dus géén machtiging, géén training. De trainingsgelden worden in november geïnd.

 • De tarieven voor senioren zijn kostendekkend vastgesteld.
 • Wanneer het aantal personen in de groep niet wordt gehaald, kunnen de tarieven worden aangepast.
 • Het is mogelijk dat trainingen op halve uren beginnen.
 • De indeling van de lesgroepen wordt een week voordat de training begint op de site gepubliceerd.
 • TCT kan niet aansprakelijk worden gesteld bij uitval door blessures, ziekte, zwangerschap etc.
 • Bij afwezigheid van de trainer worden de lessen altijd ingehaald.
 • Bij slecht weer (raadpleeg hiervoor de TCT site) worden:
 • regenles 1,3,5 etc. niet ingehaald;
 • regenles 2,4,6 etc. wel ingehaald (maximaal 3 lessen).

 

De tarieven voor de trainingen zijn als volgt:

 • Junioren (met 6 pers.)         € 87,- p.p. (beginners Rood t/m 8 jaar; zie tenniskids.nl)
 • Junioren (met 4 pers.)         € 130,- p.p. (Oranje/Groen/Geel)
 • Junioren (met 4 pers.)         € 195,- p.p. (Oranje/Groen/Geel) 2 uur per week
 • Senioren (met 4 pers.)        € 130,- p.p.
 • Senioren (met 3 pers.)        € 174,- p.p.
 • Senioren (met 2 pers.)        € 260,- p.p.
 • Wedstrijdtraining                 € 130,- p.p. (met 6 pers. gedurende 1,5 lesuur)
 • Privé-les van 25 min.          €   26,00 per les
 • Privé-les van 50 min.          €   52,00 per les

 

Het inschrijfformulier vóór 18 september 2017 opsturen naar: arnoroos@live.nl

 


 

 

www.tennisclubtilburg.nl
Inschrijfformulier – Najaars Training 2017

Inleveren uiterlijk op 18 september 2017

 

Naam………………………………………..       Roepnaam…………..………...    M  /  V

Adres…………………………………….….       Postcode…………………..……  Plaats ………………..…

Telefoon…………………………….……….      Mobiel………………………….     Leeftijd……………..……

E-mailadres…………………………………

Ben je lid van TCT?     Ja / Nee

Zo nee, dan gelijktijdig lidmaatschap aanvragen en bijbehorende machtiging invullen! (zie TCT site)

 

Niveau:

Ik speel al ………… jaren tennis, mijn speelsterkte is  ….... /…….

Heb je reeds eerder tennisles gehad?     ja  /  nee;     zo ja, hoeveel jaar…..….

 

Gewenste training:

 • Junioren met 6 pers. (beginners: tenniskids Rood)                    € 87,- p.p.
 • Junioren met 4 pers. 1x 1 uur per week (Oranje/Groen/Geel)    € 130,- p.p.
 • Junioren met 4 pers. 2x 1 uur per week (Oranje/Groen/Geel)    € 195,- p.p.
 • Senioren in groep van 4 pers.                                                     € 130,- p.p.
 • Senioren in groep van 3 pers.                                                     € 174,- p.p.
 • Senioren in groep van 2 pers.                                                     € 260,- p.p.
 • Wedstrijdtraining in groep van 6 pers. (1,5 lesuur)                     € 130,-  p.p.
 • ………. privé-lessen van 25 minuten (wel / niet overdag)           €   26,00  per les
 • ….…… privé-lessen van 50 minuten (wel / niet overdag)           €   52,00  per les

Groepsvoorkeur met:……………………………………………………………………………

 

Niet beschikbaar op:     (s.v.p. afkruisen wanneer je NIET kunt)

 

 

Voor15.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

Maandag

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00

10.00

11.00

zaterdag

 

 

 

 

Machtiging:

Hierbij machtig ik Tennisclub Tilburg om het bedrag van de hierboven aangegeven Najaars Training

2017 af te schrijven van onderstaand rekeningnummer:

Naam…………………………………………………………………………………………………..

t.g.v de training van ………………………………………………………………(naam leerling)

Bankrekeningnummer (IBAN)………………………………………………………………………

Ten name van ……………………………………………………………………………………….

Te (plaats)…………………………………………………………………………………………….

Datum ………………………………………  Handtekening……………………………………….