Sponsoring

De in 1947 opgerichte Tennisclub Tilburg (TCT) is een van de oudste tennisverenigingen in Nederland. De club heeft ruim 900 leden waarvan 100 junioren. Hiermee is het een van de grootste sportverenigingen van Tilburg. Het park aan de Goirleseweg grenst aan het Willem II stadion en is dankzij de unieke schoonheid bekend bij heel tennissend Nederland.

Binnen TCT gaan recreatie en gezelligheid hand in hand met prestatie. Iedereen is welkom, je hoeft geen toptalent te zijn want ook de recreatieve tennisser van een bescheiden niveau kan veel voldoening halen uit de activiteiten die bij TCT worden georganiseerd. Dit blijkt onder andere uit de inmiddels beroemde dinsdagavond ‘husselavond’. Op deze avond kan iedereen binnenlopen voor een gezellige tennisavond waar al sinds jaar en dag enthousiast gebruik van wordt gemaakt. Naast de husselavond biedt TCT ook een interne competitie, clubkampioenschappen, een open toernooi, veteranentoernooi, jeugdtoernooi en nog vele andere activiteiten aan voor de tennisliefhebber.

Opvallend is het groot aantal actieve leden binnen één gezin. Dat geeft wel aan hoe de sport leeft bij leden van TCT en de maatschappelijke bijdrage die de club levert. De betrokkenheid van de leden bij de club blijkt onder andere uit het grote aantal actieve vrijwilligers. Onder voorzitterschap van Wim de Kwaasteniet zijn er vijf permanente commissies actief, te weten: jeugd, recreatie, team/technische, accommodatie, en pr commissie. Daarnaast zijn er commissies op enkele activiteiten gericht zoals de commissie die het open toernooi, het veteranentoernooi en de clubkampioenschappen organiseren. Al deze commissies samen vormen een aantal van honderd actieve vrijwilligers die hun vrije tijd graag besteden aan de club. Dankzij deze vrijwilligers is TCT een gezonde tennisclub met een goed onderhouden accommodatie waar vele activiteiten worden gerealiseerd.

De club kent een begroting van circa € 250.000,-. De grootste inkomsten zijn te danken aan de ledencontributie (circa 65%) en trainingsbijdrage (20%). Maar ook de donateurs en sponsoren vormen een belangrijke bijdrage. Die zijn goed voor circa 8% van de beschikbare middelen. We zijn hen erg dankbaar voor alle financiële steun en het doet ons goed te horen dat TCT kan dienen als netwerklocatie.

Wilt u ook graag bijdragen aan een sportief, gezellig en gezond TCT? Er zijn talrijke sponsormogelijkheden!

U kunt hierbij denken aan het sponsoren van materialen, de accommodatie, tenniskleding enz. Samen met de sponsorcommissie kan er gekeken worden naar een customized sponsorovereenkomst. Uiteraard kunt u ook kiezen voor een ‘game’, ‘set’ of ‘match’ sponsorpakket. Sponsoring in natura behoort ook tot de mogelijkheden. De sponsorcommissie zal uw reden voor sponsoring met zorg waarborgen.
Een andere mogelijkheid is het adopteren van een activiteit zoals het open toernooi, de clubkampioenschappen, het veteranentoernooi, de dinsdagavondcompetitie, de husselavond enz. Hiervoor kunt u contact opnemen met de organiserende commissie.

Wij hopen dat wij uw belangstelling voor TCT hebben gewekt. Indien u meer wilt weten over sponsormogelijkheden, neem dan contact op met de sponsorcommissie via sponsorcommissietct@gmail.com.
Zij helpen u graag verder!