Contributie 2018

De contributie voor 2018 (vanaf 1 maart 2018 tot 1 maart 2019) is:

Pupillen (geboren in 2006 of later): € 60,- (of € 50,- met machtiging);
Junioren (geboren in of tussen 2001 - 2005): € 92,50,- (of € 82,50,- met machtiging);
Semi-senioren (geboren in of tussen 1995 – 2000): € 150,- (of € 140,- met machtiging);
Senioren (geboren in 1994 of eerder): € 180,- (of € 170,- met machtiging);
Rustend lidmaatschap: € 37,50,- (of € 35,00 met machtiging)

Ieder nieuw lid wordt geacht op het inschrijfformulier ook een machtiging te ondertekenen voor het innen van de contributie. Na 2 mislukte incassopogingen zal alsnog € 10,- extra in rekening worden gebracht.
Bij betaling na 1 juni 2018 wordt het verschuldigde contributiebedrag verhoogd met € 30,-.
Wanneer na 1 september 2018 de contributie nog niet is voldaan, wordt een incassobureau ingeschakeld.

Lidmaatschap vanaf 1 juli 2018 tot 1 maart 2019 is:
Pupillen € 40,-
Junioren € 62,50,-
Semi-senioren € 100,-
Senioren € 120,-
 
Lidmaatschap vanaf 1 oktober 2018 tot 1 maart 2019 is:
Pupillen € 30,-
Junioren € 47,50,-
Semi-senioren € 75,-
Senioren € 90,-
 
LET OP!!:
Bij lidmaatschap vanaf 1 oktober 2018 is het niet mogelijk op te zeggen vóór 1 december 2018.
 
Entreegeld (eenmalig):
Pupillen en Junioren: € 5,-
Semi-Senioren en Senioren: € 15,-

Voor gezinnen (woonachtig op hetzelfde adres en waarbij de contributie van één rekeningnummer wordt afgeschreven) geldt de volgende reductie:
4e lid: € 15,-
5e lid: € 30,-
6e lid: € 45,-