Opzeggen/Rustend lid

Rustend lidmaatschap

Rustende leden:

Dit zijn leden, die (tijdelijk) niet kunnen spelen. Van een rustend lidmaatschap kan pas sprake zijn wanneer men dit schriftelijk voor 1 maart van het nieuwe verenigingsjaar heeft aangevraagd bij het secretariaat. Rustende leden hebben, behoudens het tennisrecht, dezelfde rechten en plichten als de (semi-) senioren.

De kosten van het rustend lidmaatschap bedragen € 37,50 (of met machtiging € 35,--)

TC Tilburg kent twee varianten van een rustend lidmaatschap.

1) Voor leden, die niet meer tennissen maar toch betrokken willen blijven bij de vereniging.
Na de eerste aanvraag wordt deze variant steeds stilzwijgend verlengd met één jaar tot schriftelijke opzegging vóór 1 december van enig jaar.
Wordt na 1 december maar vóór 1 maart opgezegd als rustend lid, dan wordt € 12,50 administratiekosten in rekening gebracht. Bij afmelding na 1 maart dient het volledige bedrag te worden voldaan.
 
2) Voor leden die een langere periode niet kunnen tennissen wegens blessure, zwangerschap of anderszins.
Deze variant geldt voor maximaal één jaar. In het opvolgende verenigingsjaar wordt men automatisch weer opgenomen in het gewone ledenbestand, tenzij is afgemeld voor 1 december van het lopende verenigingsjaar.
 
Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven wordt een aanvraag voor het rustend lidmaatschap als zijnde een rustend lidmaatschap variant 2 aangemerkt.

 

Beëindiging lidmaatschap


Indien je onverhoopt geen lid meer wilt blijven van onze tennisvereniging na afloop van enig seizoen, dien je dit lidmaatschap vóór 1 december schriftelijk of per e-mail op te zeggen bij:

Ledenadministratie TC Tilburg

Goirleseweg 34a

5026 PC Tilburg

ledenadministratie@tennisclubtilburg.nl

Bij afmelding op of na 1 december, maar vóór 1 maart wordt € 30,-- in rekening gebracht voor administratie- en KNLTB-kosten. Pas na het voldoen van dit bedrag wordt de opzegprocedure in werking gesteld.
Bij afmelding op of na 1 maart dient het lidmaatschapsgeld volledig te worden voldaan.
Bij afmelding op of na 1 juni wordt zowel het lidmaatschapsgeld als € 30,-- boete in rekening gebracht.
Bij wanbetaling zal vanaf 1 september een incassobureau worden ingeschakeld.

Alleen wanneer je emailadres bij de ledenadministratie bekend is, ontvang je een bevestiging van de opzegging van het lidmaatschap.