Algemene Ledenvergadering TCT

Beste ere-, senior-, en juniorleden van TCT,

Graag nodigen we jullie uit voor het bijwonen van de ALV op maandag 5 februari 2018 om 20.00 uur in het paviljoen.

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van TCT 2018

Datum:                 maandag 5 februari 2018

Aanvang:              20.00 uur

Locatie:                Paviljoen TCT   

Agendapunten:

1. Opening, vaststelling agenda, mededelingen van het bestuur, ingekomen stukken

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 06-02-2017

3. Verslag beleidsjaar 2017 en jaarverslagen commissies

4. Financieel verslag balans 2017 en de staat van baten en lasten 2017 van TCT incl. combi-balans met Stat.

5. Financieel verslag balans 2017 en de staat van baten en lasten 2017 van STAT

6. Verslag Kascommissie TCT 2017 en benoeming kascommissie 2018

Pauze

7. Bestuurssamenstelling 2018, instemming Arno Sparidaens voor Jeugdzaken

8. Contributie 2018

9. Jubilea

10. (Speer)punten 2018

11. Padel besluit

12. Informeren plan "doortennissenn in de winter"

13. Begroting 2018 TCT en STAT

14. Rondvraag

15. Sluiting

Klik hier voor de notulen van de ALV van 6 februari 2017.

De financiële stukken liggen om 19.30 uur ter inzage in het paviljoen.

De juniorleden (op de eerste januari van dit jaar nog geen 17) mogen een adviserende stem uitbrengen.
Ben je 18 geworden dit jaar of word je nog 18 dit jaar dan heb je stemrecht!

Om te kunnen inschatten hoe groot de belangstelling is i.v.m. locatie, verzoeken we je (hier) aan te melden.

Graag tot 5 februari,

Met sportieve groeten,

Bestuur Tennisclub Tilburg

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Download als PDF
Notulen-02072018
Notulen-ALV-6-Februari-2018
Notulen ALV 01.02.2016
 
Notulen ALV 09.02.2015
 
Notulen Bijzondere ALV 10.06.2013
 
Concept notulen ALV 2012 versie 21-1-2013
 

Om notulen van eerdere ALV's  te bekijken, klik op desbetreffende tekst hieronder:

Notulen ALV 04.02.2013

Notulen bijzondere ALV 23.06.2011

Notulen ALV 27.01.2011

Notulen ALV 28.01.2010

Notulen ALV 29.01.2009

Notulen ALV 24.01.2008

Notulen ALV 01.02.2007

Notulen ALV 26.01.2006

Notulen ALV 27.01.2005

Notulen ALV 05.02.2004