Dringend verzoek: NIET op natte banen spelen en natte banen zeker niet vegen!

01 oktober 2021

Wij willen jullie dringend verzoeken om tennisbanen niet te bespelen als ze nat zijn en vooral ook om absoluut niet met een sleepnet plassen op de baan proberen weg te vegen. Dit is funest voor de banen, resulteert in grotere kuilvorming, is nauwelijks te herstellen en heeft langdurige, nadelige gevolgen voor de egaliteit en waterdoorlatendheid van de banen. Door te slepen door plassen benadeel je je clubgenoten voor een langere periode, omdat jij op dat moment snel wil spelen. Dit is slechts een zeer korte termijn oplossing, waardoor het ontstaan van plassen op de baan enkel van kwaad tot erger wordt. Doe het niet en spreek anderen die het wel doen ook hier op aan. Dank voor jullie medewerking!